DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Informacja o wynikach naboru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie na stanowisko Kierownika Działu Opiekuńczo Terapeutycznego

Serdeczne podziękowania

dla Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group

oraz Dyrektora Oddziału w Krośnie - Pani Agnieszki Korony

 

za 200 sztuk żywności specjalistycznej Nutridrink, przekazanych nam
w ramach akcji „Compensa Pomaga”.

Dziękujemy Państwu za okazane naszym Podopiecznym serce i życzliwość. Życzymy dużo zdrowia!

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim wspaniałym przyjaciołom, którzy wyposażyli nas w maseczki ochronne. Dziękujemy, że pomagacie nam troszczyć się o naszych podopiecznych!!!
 
Pani Agata Józefowicz i jej cudowne koleżanki - Dziękujemy:)
 
oraz wolontariusze:
  • GraTy
  • Akcja: Fajne babeczki szyją maseczki
  • KrosnoSfera
  • Fundacja Pasjonauci
  • Fundacja LANKA
  • Centrum Integracji Społecznej w Krośnie CIS Krosno
  • Zakład Aktywności Zawodowej nr2 PSONI Koło Krosno
  • maseczki uszyły dla nas: Pani Beata Prajznar i Pani Maria Wołoszyn
 

 

Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Andrzejowi Bobusia, który wypożyczył nam OZONATOR.
 

Otrzymaliśmy również maseczki od Kołka Rolniczego w Łękach Dukielskich:) Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Prezes - Małgorzaty Tomkiewicz.

 
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Was i życzymy ZDROWIA!!!
 
 
 
Dyrektor, Pracownicy i Podopieczni

Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie informuje,

iż w związku z decyzją zn. PSE.410.11.1.2020 z dnia 05.03.2020 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, ze względów profilaktycznych wprowadzono z dniem dzisiejszym zakaz odwiedzin mieszkańców placówki – obowiązujący do dowołania.

Pracownicy DPS nr 1 otrzymali polecenie służbowe uniemożliwienia wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości pracy placówki. Jednocześnie wystosowano do mieszkańców prośbę, aby nie wychodzili poza teren Domu i unikali dużych skupisk ludzkich.

 

W sprawach pilnych dot. mieszkańców można uzyskać informację:

w godz. 7:30 – 15:30  - nr tel. 13 43 673 99,

po godz. 15:30 - nr tel. 504 457 647. 

"23.sierpnia 2018r. Grupa mieszkańców Domu Pomoc Społecznej bawiła się na XIII Podkarpackim Festiwalu Rekreacji i Zabawy "Pożegnanie Lata " w Iwoniczu :)
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą zabawę !"