DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Znak sprawy DPS - DAG/ZP/Ż/2018

     
       

ZESTAWIENIE OFERT BIORĄCYCH UDZIAŁ

 

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

 
       

Pakiet I - Mięso i wędliny

 

Wartość zamówienia:

 

77 600,00 zł (brutto) 73 580,00 zł (netto)

 

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe OLIMPEK Sp. z o. o., ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów

73 073,91 zł

24 godziny

 

Firma Handlowo-Usługowa PRZEMKO, Korus Zbigniew, ul. Braci Saków 70A, 33-100 Tarnów

67 769,10 zł

24 godziny

 

 

 

 

 

Pakiet II - Nabiał

 

Wartość zamówienia:

 

74 100,00 zł (brutto) 70 120,00 zł (netto)

 

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

74 565,00 zł

24 godziny

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jasienica Rosielna 208, 36-220 Jasienica Rosielna

84 590,80 zł

24 godziny

 
       

Pakiet III - Różne art. spożywcze

 

Wartość zamówienia:

 

37 900,00 zł (brutto) 33 750,00 zł (netto)

 

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

35 831,42 zł

24 godziny

 
       

Pakiet IV - Owoce i warzywa

 

Wartość zamówienia:

 

52 550,00 zł (brutto) 35 600,00 zł (netto)

 

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

FRUTEX Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno

41 801,70 zł

24 godziny

 

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX, Hurtownia Owoców i Warzyw, ul. Składowa 2, 38-400 Krosno

52 417,00 zł

24 godziny

 
       

Pakiet V - Jajka

 

Wartość zamówienia:

 

10 350,00 zł (brutto) 9 830,00 zł (netto)

 

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

7 820,00 zł

24 godziny

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

9 460,50 zł

24 godziny

 

FRUTEX Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno

5 890,50 zł

24 godziny

 

Jerzy Szkaradek, ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz

8 032,50 zł

24 godziny

 
       

Pakiet VI - Pieczywo

 

Wartość zamówienia:

 

18 250,00 zł (brutto) 17 150,00 zł (netto)

 

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

brak ofert

 
       

Pakiet VII - Ryby

 

Wartość zamówienia:

 

9 000,00 zł (brutto) 8 500,00 zł (netto)

 

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

JAWIT, A. i J. Białas, L. i W. Lampara Spółka Jawna, ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno

9 384,90 zł

24 godziny

 

Widan Polska Sp. z o. o., Spółka komandytowa, ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl

10 285,18 zł

24 godziny

 

Firma Handlowo-Usługowa GALLOD-HURT, Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana

11 841,00 zł

24 godziny

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe BETEX, J. Bąk, D. Mączka Spółka Jawna, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

9 228,45 zł

24 godziny

 
       

Pakiet VIII - Mrożonki

 

Wartość zamówienia:

 

10 800,00 zł (brutto) 10 260,00 zł (netto)

 

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

JAWIT, A. i J. Białas, L. i W. Lampara Spółka Jawna, ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno

10 613,40 zł

24 godziny

 

Widan Polska Sp. z o. o., Spółka komandytowa, ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl

10 264,49 zł

24 godziny

 

Firma Handlowo-Usługowa GALLOD-HURT, Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana

13 159,00 zł

24 godziny

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe BETEX, J. Bąk, D. Mączka Spółka Jawna, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

9 740,85 zł

24 godziny

 
       

Wykonawca- zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (informacji wskazanych w rozdziale 5 pkt. 10 SIWZ)  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem w/w oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.