DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

1.    Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Krośnie w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- z podziałem na 8 części:

PAKIET I mięso

PAKIET II nabiał

PAKIET III różne art. spożywcze

PAKIET IV owoce warzywa

PAKIET V jaja

PAKIET VI pieczywo

PAKIET VII ryby

PAKIET VII mrożonki

 

2.    Rodzaj zamówienia                                                           dostawy

3.    Przewidywany tryb udzielenia zamówienia                     przetarg nieograniczony

4.    Orientacyjna wartość zamówienia (netto)                        258 780,00 zł

5.    Przewidywany termin wszczęcia postępowania              IV kwartał