DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

    stronka_brzoz

 

      24 maja grupa mieszkańców naszego Domu Pomocy odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, który tego roku obchodził jubileusz XX - lecia swojego istnienia. 

      W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli między innymi:

Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu, Marta Częczek – Skarbnik Powiatu, Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego, radni powiatowi, Tadeusz Pióro - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie i Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Kochanik - Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie, Marek Ziobro - Zastępca Powiatowego Komendanta PSP w Brzozowie, Zofia Foryś – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, Józef Kołodziej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec, Lidia Bezeg-Wesołowska – była Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Krośnie, Mariola Zajdel-Ostrowska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej z regionu, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy DPS-u na czele z Dyrektorem Edwardem Mroziakiem, mieszkańcy DPS-u. Uroczystą mszę świętą, która inaugurowała spotkanie, koncelebrowali księża Franciszek Goch i Tomasz Zięba.

      Po zakończonej części oficjalnej, gospodarze zaprosili wszystkich gości na obiad.  Mieszkańcy mogli obejrzeć występ Mażoretek, które uświetniły całe spotkanie tańcząc m. in popularny taniec francuski z 2 połowy XIX wieku,  "Kankan".

      Do kolacji wszyscy goście bawli się w takt muzyki dancingowej, odbyła się również loteria w której mieszkańcy naszego Domu wzięli udział i cieszyli się zdobytymi nagrodami. Była to kolejna miła okazja, gdzie mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z woj. Podkarpackiego mogli spotkać się w większym gronie i zintegrować.

PROJEKTY

Tytuł Projektu: Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenia kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie. Termin realizacji: 04.2013-04 2014. W ramach projektu planuje się realizację następujących działań: 1.Aluminiowo-szklaną zabudowę tarasu wraz z robotami ogólnobudowlanymi. Rozbudowany zostanie istniejący taras. Na tarasie powstanie "Ogród zimowy" 2. Szkolenia pesonelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami 3. Zakup sprzętu do muzykoterapii 4. Zakup innowacyjnego pieca konwekcyjno-parowego 5. Wprowadzenie nowych form terapii mieszkańców m. in.muzykoterapii, technik relaksacyjnych, hortikuloterapii.