DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

dzien_chorego_1
Każdego roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lurdes, które przypada 11 lutego, Kościół przeżywa Światowy Dzień Chorego.

Sługa Boży Jan Paweł II pragnął, aby ten Dzień był okazją do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a przede wszystkim aby uwrażliwiał nasze wspólnoty i społeczeństwa na chorych braci i siostry. Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, to zwłaszcza słaby, ciepiący i potrzebujący opieki musi znaleźć się w centrum naszej uwagi, aby nikt nie czuł się zapomniany i odrzucony. Rzeczywiście miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia o do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i  społeczeństwa.

PROJEKTY

Tytuł Projektu: Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenia kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie. Termin realizacji: 04.2013-04 2014. W ramach projektu planuje się realizację następujących działań: 1.Aluminiowo-szklaną zabudowę tarasu wraz z robotami ogólnobudowlanymi. Rozbudowany zostanie istniejący taras. Na tarasie powstanie "Ogród zimowy" 2. Szkolenia pesonelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami 3. Zakup sprzętu do muzykoterapii 4. Zakup innowacyjnego pieca konwekcyjno-parowego 5. Wprowadzenie nowych form terapii mieszkańców m. in.muzykoterapii, technik relaksacyjnych, hortikuloterapii.