DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Krosno, dn. 27.07.2020 r.

Informujemy, iż przywrócona zostaje możliwość odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie.

Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne i ryzyko transmisji SARS-Co-V-2, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom DPS nr 1, w porozumieniu z Sanepid w Krośnie ustalona została procedura organizacji odwiedzin.

Prosimy o Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności
i zastosowanie się do poniższych zasad:

 1. Termin odwiedzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z pracownikiem socjalnym– Panią Renatą Kantek tel. 13 43 673 99.
   
 2. Odwiedziny będą odbywały się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach między 11:00 a 17:00; zakładany czas trwania spotkania to ok. 15-20 minut; jednego mieszkańca może odwiedzać jedna osoba.
   
 3. Miejsce spotkania -  w ogrodzie przy naszym Domu lub w ogrodzie zimowym.
   
 4. Osoby odwiedzające są zobowiązane do założenia maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk. Zostaną także poddane pomiarowi temperatury i wypełnią ankietę oceny ryzyka zakażenia Covid-19.
   
 5. Nad przebiegiem spotkania będzie czuwał pracownik Domu, którego zadaniem będzie dopilnowanie, aby przestrzegane były zasady higieny i dystans min. 1,5 m.

 

Magdalena Słyś
Dyrektor DPS nr 1 w Krośnie