DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Serdeczne podziękowania

dla Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group

oraz Dyrektora Oddziału w Krośnie - Pani Agnieszki Korony

 

za 200 sztuk żywności specjalistycznej Nutridrink, przekazanych nam
w ramach akcji „Compensa Pomaga”.

Dziękujemy Państwu za okazane naszym Podopiecznym serce i życzliwość. Życzymy dużo zdrowia!