DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

dfd

     24.07 o godzinie 1oo w nocy wyruszył bus z grupą mieszkańców naszego Domu Pomocy, wraz z ich opiekunami oraz księdzem prałatem Janem Klichem. Zebrani udali się pielgrzymką do Częstochowy na Jasną Górę. Dzień rozpoczęli uczestnictwem w uroczystym odsłonięciu cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, po czym udali się zwiedzić:

Jasnogórski Skarbiec - najstarsza część ekspozycji muzealnej.
W Skarbcu można podziwiać bogactwo i urodę najcenniejszych wotów – darów składanych w ciągu minionych wieków Matce Bożej Jasnogórskiej.
Eksponaty rozmieszczone są w gablotach, witrynach i szafach  wystawowych i na ścianach. Są to:

 

 • wyroby złotnicze, jubilerskie, tkackie i płatnerskie
 • sprzęt liturgiczny jak: naczynia i szaty liturgiczne, lichtarze
 • biżuteria z kości słoniowej, masy perłowej, turkusów, różnych kamieni
 • wota papieży, kardynałów i wiernych z różnych krajów świata
 • wota polskich królów, szlachty oraz bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych.

wqwed

Arsenał

 W budynku dawnego Arsenału twierdzy jasnogórskiej (oddany do użytku w roku 1680) znajduje się ekspozycja, która  została otwarta we wtorek, 14 września 2010r. , w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Jej tytuł to:  „’Arsenał’ sztuki europejskiej. Malarstwo – Rzeźba – Wota. Znane i nieznane zabytki sztuki z klasztoru jasnogórskiego XV – XX w.” Wystawa łączy ze sobą tematykę religijną w dwóch osiach:

- osi Ukrzyżowania, przecinającą w poprzek wystawę
- osi Maryjnej, wzdłuż największej części Arsenału.

Kurator ekspozycji, O. Jan Golonka  tak mówił w czasie jej otwarcia: „Ekspozycja jest poszerzeniem skarbca wotywnego Najświętszej Marii Panny - Już wiele lat chodziłem z takim pomysłem zrobienia czegoś innego. Znałem w zbiorach Jasnej Góry rzeczy, które nie były pokazywane, znane, ale i nieznane, rzeczy bardzo ważne z zakresu rzeźby, malarstwa, złotnictwa, wiele bardzo cennych dzieł. W klasztorze to się znajdowało w gabinetach, w pokojach gościnnych i mnie to bardzo kusiło, żeby te rzeczy można było pokazać w takim wyselekcjonowanym, wysmakowanym klimacie”

Bastion Św. Rocha

 

Znajduje się tu wystawa otwarta 03.05.2006 r. a nosząca tytuł „Bogarodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

Ekspozycja znajduje się we wnętrzu Bastionu św. Rocha (wejście przez Salę O. Augustyna Kordeckiego). Bastion stanowił część składową twierdzy jasnogórskiej, wzniesionej w latach 1624-1639., a rozbudowanej po roku 1674.

W czasie prac konserwatorskich odsłonięto oryginalne mury pamiętające oblężenie Jasnej Góry w czasie „potopu szwedzkiego”
w 1655 r.

Ekspozycja tu prezentowana składa się z kilku części:
 

1. Wnętrze bastionu to:

 blisko 500 eksponatów, głównie z XVIII-go wieku:

- pamiątki historyczne

- zabytki rzemiosła artystycznego

2. Na zewnątrz bastionu

- wystawa ukazująca historię NSZZ „Solidarność”

- pamiątki ukazujące walki żołnierza polskiego w czasie II wojny światowej

- pamiątki przypominające ofiary katastrofy smoleńskiej.

 

Golgotę Jasnogórską

 

Droga Krzyżowa - cykl 18 obrazów jest darem wotywnym Jerzego Dudy-Gracza, artysty pochodzącego rodem z Częstochowy. Poświęcona została 8 września 2001 r.

Obrazy umieszczone zostały nad trzecią częścią Kaplicy Matki Bożej.

 

Muzeum 600 lecia

 

Muzeum 600-lecia Jasnej Góry otwarte w roku 1982 prezentuje działalność  kulturalno-artystyczną Paulinów stróżów tego miejsca.
Na stałą ekspozycję składają się min.:

 • obrazy umieszczone na ścianach tworzą tzw. część eremicką (namalowane w jasnogórskiej pracowni malarskiej w XVII w.)
 • „Mensa Mariana” deska zabezpieczająca odwrotną stronę Cudownego Obrazu ze scenami z jego historii 
 • cztery sukienki podarowane Jasnogórskiej Królowej Polski z okazji różnych uroczystości jubileuszowych 
 • zespół portretów trumiennych, blach herbowych i epitafijnych  
 • wota ze złota i srebra od XVII do XX w. 
 • wielkie płótno przedstawiające przeniesienie relikwii św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Wenecji do Budy – stolicy Węgier 
 • zespół zabytkowych instrumentów muzycznych używanych przez członków jasnogórskiej kapeli muzycznej założonej tu w drugiej połowie XVI w.

 

Była to nie tylko duchowa odnowa, ksiądz Jan w roli przewodnika po Jasnej Górze oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach napełnił wszystkich wiedzą i ciekawostkami tych miejsc.

tyjyjj

Grupa uczestników zwiedziła Bazylike:                                                                  

hjghnhg

Kaplicę św. Siostry Faustyny, Kaplicę Matki Bożej Bolesnej, Kaplicę Grekokatolicką św. Andrzeja Apostoła, Kaplicę Krzyża Świętego

hjgtyjyt

wwwwwwww

wqewe